SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

 • Firma tarafından iş ve sosyal güvenlik, çalışma hayatı, işçi-işveren ilişkileri ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve elektronik posta yoluyla sorulan sorulara ilişkin bilgi verilmesi, mevzuat değişikliklerinde İnsan Kaynakları biriminin bilgilendirilmesi.
 • Şirketin hazırlayacağı İş ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili olarak hazırlanacak personel (insan kaynakları) yönetmeliği, prosedür, talimat ve yönerge gibi metinlerin incelenerek katkıda bulunulması.
 • Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması.
 • İşçi – işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması.
 • Sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendika konularında şirketlere, işçi ve işveren sendikalarına, hukuk bürolarına danışmanlık yapılması.
 • İşyerinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak üç ayda bir kez denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması.
 • İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması.
 • Firmanın taahhüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması, asgari işçilik incelemelerinin yapılması ve yürütülmesi, SGK’dan ilişiksizlik belgelerinin alınması.
 • Tüm İş Sözleşmelerinin ve Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması ve Denetlenmesi.
 • İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü Konusunda Danışmanlık.
 • Sosyal Güvenlik ve İş mevzuatı Kapsamındaki Uyuşmazlıkların Çözümü.
 • İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü,
 • İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,
 • Üst Düzey Yöneticiler ve Şirketler Arasındaki (rekabet etmeme, gizlilik, …) Koruyucu Anlaşmaların Hazırlanması ve Uygulama Sorunlarında Çözüm Ortaklığı
 • Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı