İşletmenin veya firmanın herhangi bir nedenle fesih edilmesi veya tasfiye edilmesi halinde, fesih veya tasfiye işlemlerinin tescile işletilmesi zorunludur. Fesih veya tasfiye işlemlerinin onay ve tescil işlemleri ve bu işlemler için gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Fesih veya Tasfiye Kararı Alınması Halinde :

  • Dilekçe
  • Fesih kararı alınmışsa, ortakların tamamı tarafından imzalanmış fesih sözleşmesi (2 nüsha), tasfiye kararı alınmışsa, ortakların tamamı tarafından imzalanmış, noterden onaylı ortaklar kararı (2 nüsha)
  • Tasfiye halinde, tasfiye memurlarının açık kimlik bilgilerinin de yer aldığı “Tasfiye Halinde” ibareli imza sirküleri ve nüfus cüzdanı suretleri

Tasfiyenin Tamamlanarak Tasfiye Sonu Kararının Alınmasından Sonra :

  • Dilekçe
  • Tasfiye sonuna ilişkin noterden onaylı ortaklar kararı