Günümüzde BORDROLAMA işlerinin yürütülmesi artık uzman firmalara bırakılmaktadır. Bu yolla insan kaynakları birimleri asli görevleri olan eğitim, organizasyon, performans değerlendirme ve kariyer planlama faaliyetlerine odaklanabilmektedirler.

Kuruluşlar bu yolla donanım ve sistem oluşturma maliyetlerini ortadan kaldırmakta, ücret hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek mevzuat risklerinden kurtulmakta, ve ücret gibi hassas bir konunun gizlilik çercevesinde yürütülmesini sağlamaktadırlar.

Aşağıdaki Hizmetler ;

 • Personel ücret bütçesinin hazırlanması
 • Personel ücret ödemeleriyle birlikte kıyaslamalı ayrıntılı raporların düzenlenmesi
 • Ücret Bordroların hesaplanması ve basımı
 • SGK bildirgelerinin düzenlenmesi, kuruma bildirilmesi
 • İş-kur belgelerinin hazırlanması ve kuruma bildirilmesi
 • İşe giriş ve çıkış işlemlerinin yürütülmesi, tazminatların hesaplanması ve ibranamelerin hazırlanması

şirket yükü olmaktan çıkacaktır.

BORDROLAMA hizmetleri ile şirketlerin insan kaynakları departmanlarında bu işleri yapacak personeli istihdam etmelerine gerek bulunmadığı gibi yönetsel kararların alınmasında büyük bir zaman tasarrufu ve maliyet azalışı sağlanmaktadır.

BORDROLAMA hizmeti ile birlikte; istenildiğinde ücret artışı sistemi ve çizelgelerin hazırlanması, rapor olarak sunulması, personel devam sisteminin kurulması ve takibi konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

BORDROLAMA hizmeti aşamalarına gelince;

 • Mevcut personelin bilgi girişinin yapılması
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması
 • Personelin puantaj bilgilerinin girilmesi
 • Güncel mevzuata uygun ücret bordrolarının hazırlanması
 • Banka kanalı ile ücret ödeme işlemlerinin yapılması
 • Aylık SGK periyodik işlemler
 • Aylık İşkur periyodik işlemler