Hizmetlerimiz

ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVİR İŞLEMLERİ

Birleşme iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiriyle birleşerek “yeni bir ticaret” şirketi kurmaları veya bir veya birden fazla şirketin var olan diğer bir ticaret şirketine katılmasıdır.

BORDROLAMA HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIĞI

Günümüzde BORDROLAMA işlerinin yürütülmesi artık uzman firmalara bırakılmaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Firma tarafından iş ve sosyal güvenlik, çalışma hayatı, işçi-işveren ilişkileri ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve elektronik posta yoluyla sorulan sorulara ilişkin bilgi verilmesi, mevzuat

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Temel Türk Vergi Kanunlarına (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık

ŞİRKET KURULUŞ VE DİĞER İŞLEMLER

Anonim şirket, bir unvana sahip esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelikiyle mesul bulunan,

ŞİRKET TASFİYE

İşletmenin veya firmanın herhangi bir nedenle fesih edilmesi veya tasfiye edilmesi halinde, fesih veya tasfiye işlemlerinin tescile işletilmesi zorunludur.

Bazı Referanslarımız!

images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images